Thông báo tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019


Thông báo tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019

03/04/2019

THÔNG BÁO

“ V/v tham gia hiến máu nhân đạo”

 

Kính gửi:      - Các Liên Chi đoàn, Liên Chi Hội Sinh viên;

- Các Chi đoàn, Chi hội sinh viên toàn Trường.

 

Thực hiện triển khai chương trình công tác Đoàn TN – Hội SV và phong trào thanh niên - sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT năm 2019 và Kế hoạch số 19-KH/ĐTN ngày    /3/2019  của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2019; Nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần tình nguyện của thanh niên, sinh viên trong việc tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, phát huy hơn nữa giá trị, truyền thống cao đẹp và quý báu của người Việt Nam trong nghĩa cử “Hiến máu cứu người – Một giọt máu cho đi, một mảnh đời ở lại”. Đoàn Thanh niên Trường phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện toàn Trường đợt 1 năm 2019.

Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của toàn thể đoàn viên thanh niên, sinh viên trong Trường tham gia hiến máu với nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Tại Phân hiệu Hà Nội:

- Thời gian (dự kiến):         Từ 7h00’đến 17h00’ ngày 09/4/2019 (thứ Ba).

- Địa điểm:     Hội trường lớn - Trường Đại học Công nghệ GTVT.

2. Tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc:

- Chủ động về thời gian, địa điểm và triển khai theo Kế hoạch.

II. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TẠI NGÀY HỘI

- Được xã hội tôn vinh về nghĩa cử cao đẹp của bạn.

- Được tư vấn về sức khoẻ miễn phí.

- Được xét nghiệm máu miễn phí gồm: nhóm máu, virút HIV, virút viêm gan B, virút viêm gan C, giang mai, sốt rét… (đảm bảo bí mật)

- Được cấp Chứng nhận Hiến máu tình nguyện (giấy có giá trị bồi hoàn miễn phí lượng máu mà bạn đã hiến trong trường hợp bạn phải truyền máu)

- Được nhận quà tặng của Ban tổ chức, hỗ trợ kinh phí (tiền mặt) đi lại kèm theo chế độ bồi dưỡng (ăn nhẹ) ngay sau khi hiến máu.

- Được Nhà trường, Đoàn TN - Hội SV Trường và cấp trên  ghi nhận đánh giá và xét thi đua khen thưởng thành tích của người hiến máu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- CLB Thanh niên vận động hiến máu nhân đạo; CLB Truyền thông tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo thông qua các hình thức: Tuyên truyền trực tiếp tại giảng đường, KTX, Phát thanh, pano, áp phích, tờ rơi và trên hệ thống fanpage Facebook, mạng xã hội …

- Các đồng chí Bí thư Chi đoàn – Chi hội trưởng Chi Hội sinh viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, sinh viên trong chi đoàn, chi hội tham gia hiến máu nhân đạo (với chỉ tiêu tối thiểu 15 người), lập và nộp đăng ký về Văn phòng Đoàn trường chậm nhất vào 18h00 ngày 08/4/2019 (thứ Hai). (Danh sách đăng ký đảm bảo chắc chắn sẽ tham gia Ngày hội để Ban Tổ chức bố trí tiếp đón).

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường đề nghị các đồng chí Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Sinh viên báo cáo GVCN – CVHT để triển khai thực hiện thông báo này.

Mọi thông tin chi tiết xem tại website http://utt.edu.vn/doanthanhnien hoặc liên hệ: P312 – H1 – Phân hiệu Hà Nội

 

Nơi nhận:

- TĐHN, ĐU, BGH, (để b/c);

- Các phòng, khoa, CSĐT (để p/h);

- Các GVCN-CVHT (để p/h)

- Các CLB, Đội, Nhóm (để t/h);

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(đã ký)

 

 

Cao Công Ánh