Thông báo triệu tập lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017


Thông báo triệu tập lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

23/08/2017

THÔNG BÁO

Kính gửi các GVCN-CVHT, các Chi đoàn tại CSĐT Hà nội

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Nhà trường về việc mở lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

Chi bộ Sinh viên Hà Nội 1 thông báo đến các GVCN - CVHT và các Chi đoàn để triệu tập các đồng chí (có tên trong danh sách) học lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

Thành phần: Triệu tập theo danh sách

Thời gian học: từ 26/8/2017 đến 29/8/2017

Địa điểm học: Hội trường lớn - Đại học Công nghệ GTVT (Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội)

Thời gian Khai giảng: 08h00 ngày 26/8/2017 tại Hội trường lớn - số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội.

Đề nghị các bạn là quần chúng ưu tú có mặt trước 30 phút để ổn định lớp học và triển khai một số công tác của Lớp học!

Trân trọng thông báo