Thông báo Tuyển thành viên các CLB - Tổ - Đội - Nhóm


Thông báo Tuyển thành viên các CLB - Tổ - Đội - Nhóm

13/02/2017

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Tạo môi trường hoạt động phong phú, phù hợp với nhu cầu lợi ích thiêt thực cho ĐVTN, SV có khả năng và năng khiếu được bộc lộ, phát triển; xây dựng định hướng tạo điều kiện cho ĐVTN, SV trưởng thành về mọi mặt.

- Tạo điều kiện cho ĐVTN, SV giao tiếp, ứng xử, vui chơi giải trí lành mạnh, bày tỏ quan điểm, tâm tư nguyện vọng; hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong học tập, công tác và trong cuộc sống.

- Tăng cường khả năng đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên qua các hoạt động đa dạng như: Học tập, văn hoá, văn nghệ, sở thích, nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội khác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của dân tộc cho thanh niên, sinh viên.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Thành viên: là ĐVTN, SV đang học tập tại CSĐT Hà Nội có khả năng, nhu cầu và tâm huyết tham gia hoạt động trong các CLB, tổ, đội, nhóm sở thích và công tác Đoàn thanh niên – Hội sinh viên.

III. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI

1. Nghĩa vụ

- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường và quy chế tổ chức hoạt động của CLB, Tổ, Đội, Nhóm; sẵn sàng nhận nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Ban chủ nhiệm giao.

- Tham gia các hoạt động của CLB, Tổ, Đội, Nhóm với tinh thần trách nhiệm cao và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ; tham gia tổ chức các hoạt động do CLB, Tổ, Đội, Nhóm, Đoàn TN – Hội SV và Nhà trường triển khai, phát động; tham gia tuyên truyền, vận động vận động ĐVTN, SV cùng tham gia, góp phần để xây dựng môi trường sinh hoạt, học tập văn minh, thân thiện và tích cực.

2. Quyền lợi

- Được học tập nâng cao kiến thức thực tiễn, nâng cao các kỹ năng mềm, nâng cao năng lực công tác; có cơ hội để phát huy khả năng, năng lực của bản thân; có môi trường rèn luyện, tu dưỡng tích cực để phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

- Được tham gia đầy đủ các phong trào của Đoàn TN - Hội SV cấp trường và nhiều hoạt động cấp Thành phố, Trung ương; được các cấp Đoàn - Hội và nhà trường xem xét khen thưởng định kỳ, hàng năm.

IV. ĐĂNG KÝ THAM GIA

- ĐVTN và SV phải viết Đơn đăng ký tham gia (theo mẫu gửi kèm) và nộp đơn tại VP Đoàn TN (P312 – H1-CSĐT Hà Nội) thời gian nhận đơn trước ngày  17/2/2017 (thứ Sáu).

­- BTC tổ chức xét tuyển và ra mắt CLB vào hồi 7h30, ngày 18/02/2017 (thứ Bảy) tại Hội trường lớn. Đề nghị các ứng viên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ !

VI. DANH SÁCH CÁC CLB, TỔ, ĐỘI, NHÓM

1

- Đội Thanh niên tình nguyện (Tình nguyện xanh)

8

CLB HipHop

2

- CLB Truyền thông

9

CLB Tiếng Nhật

3

- Đội Thanh niên xung kích

10

CLB Tiếng Anh

4

- CLB Cộng tác viên

11

CLB Sáng tạo trẻ

5

- CLB Võ thuật Karate Do

12

CLB IT

6

- CLB Âm nhạc

13

CLB Nữ sinh

7

- CLB Vận động hiến máu

14

CLB Guitar

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                                                                         

- CLB Truyền thông tổ chức tuyên truyền vận động ĐVTN, SV hưởng ứng tham gia CLB, Tổ, Đội, Nhóm thông qua hệ thống phát thanh, bảng tin, website, forum...

- Nhận được thông báo này, BCH Đoàn TN trường yêu cầu các đồng chí Bí thư các liên chi đoàn, chủ tịch các liên chi hội, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng các chi hội khẩn trương triển khai và động viên toàn thể ĐVTN, SV trong đơn vị hưởng ứng nhiệt tình tham gia./.

Mọi thông tin chi tiết truy cập Website http://utt.edu.vn/doanthanhnien hoặc liên hệ VP Đoàn TN – Hội SV trường (SĐT: 043.5520949, P312 – H1)

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h)

- Các LCĐ, CĐ, CLB, Tổ, Đội, Nhóm (để t/h);

- Lưu VP.

T/M. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Cao Công Ánh