Thông báo về việc Báo cáo số liệu tổ chức chi đoàn sinh viên khóa cuối chuẩn bị tốt nghiệp


Thông báo về việc Báo cáo số liệu tổ chức chi đoàn sinh viên khóa cuối chuẩn bị tốt nghiệp

24/04/2018

THÔNG BÁO

(V/v Báo cáo số liệu tổ chức chi đoàn)

Kính gửi: Ban Chấp hành chi đoàn,  Ban cán sự các lớp chuẩn bị tốt nghiệp

(Khóa 64 hệ Đại học Chính quy Khối ngành Công trình, Cơ khí; Khóa 65 hệ Đại học Chính quy khối ngành CNTT, KTVT; Khóa 66 hệ cao đẳng chính quy; Khóa 67 hệ Đại học liên thông)

Thực hiện công tác Đoàn vụ trong quản lý đoàn viên, truy thu, trích nộp Đoàn phí và cắt, chuyển sinh hoạt Đoàn cho sinh viên K64, K65; K66; K67 chuẩn bị tốt nghiệp ra trường (Khóa 64 hệ Đại học Chính quy Khối ngành Công trình, Cơ khí; Khóa 65 hệ Đại học Chính quy khối ngành CNTT, KTVT; Khóa 66 hệ cao đẳng chính quy; Khóa 67 hệ Đại học liên thông), Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo, đề nghị các đồng chí triển khai Báo cáo số liệu tổ chức chi đoàn với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự các lớp hoàn thành Báo cáo số liệu tổ chức chi đoàn với đầy đủ thông tin (theo mẫu gửi kèm).

2. Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự các lớp thu nộp Sổ đoàn viên của tất cả đoàn viên trong chi đoàn và hoàn thành nhận xét ưu, khuyết điểm cho Đoàn viên (nội dung nhận xét chỉ trong 1 trang – nhận xét 1 lần);

3. Truy thu Đoàn phí đối với đoàn viên chưa nộp đủ tiền  Đoàn phí – Hội phí (chưa có phiếu thu xác nhận nộp đoàn phí, hội phí khi nhập học) như sau:

- Khóa 64 hệ Đại học Chính quy: 192.000đ/người/khóa (hệ 5 năm)

- Khóa 65 hệ Đại học Chính quy: 156.000đ/người/khóa (hệ 4 năm)

- Khóa 66 hệ cao đẳng chính quy: 120.000đ/người/khóa

- Khóa 67 hệ Đại học liên thông: 84.000đ/người/khóa

(Trong đó trích lại 2/3 tiền đoàn phí cho chi đoàn và từ năm học 2017-2018, tiền Hội phí là 2.000đ/tháng nên sẽ truy thu 1.000đ/người/tháng tương đương 12.000đ/người/khóa)

4. BCH Đoàn trường yêu Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự các lớp tổng hợp sổ đoàn viên, đoàn phí (kèm theo danh sách) và nộp về Văn phòng ĐTN trước ngày 16/6/2017.

Chú ý: Để biết thêm thông tin chi tiết và được hướng dẫn triển khai công việc xin mời liên hệ đ/c Cao Công Ánh – Bí thư Đoàn trường (SĐT: 09.66.58.00.88)./.