THÔNG BÁO về việc huy động đoàn viên, sinh viên tham gia cổ vũ Đội tuyển futsal Nhà trường thi đấu tại Giải thể thao sinh viên Việt Nam năm học 2018-2019