THÔNG BÁO về việc tham dự Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng


THÔNG BÁO về việc tham dự Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng

29/03/2019

Căn cứ công văn số 62-CV/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, BCH Đoàn trường thông báo tới các chi đoàn triển khai thông báo và cho các bạn đoàn viên, sinh viên có nguyện vọng, đăng ký tham dự Lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng.
Nội dung đăng ký theo mẫu đi kèm, gửi về Văn phòng Đoàn Trường hoặc email: Thanhnien@utt.edu.vn trước 15h00' ngày 31/3.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0968.871.359 (Đ/c Phước - Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên Hà Nội 1)