THÔNG TRI TRIỆU TẬP ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT KHÓA 8


THÔNG TRI TRIỆU TẬP ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT KHÓA 8

09/08/2017

THÔNG TRI TRIỆU TẬP

Đại biểu chính chức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019

- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ kế hoạch số 68-KH/ĐTN ngày 01/12/2016 của Ban Chấp hành Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Công nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2019;

- Căn cứ kết quả bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ GTVT lần thứ VIII từ các đơn vị trực thuộc;

- Xét đề nghị của Ban tổ chức Đoàn trường và tiểu ban nhân sự Đại hội,

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT

Triệu tập đồng chí: …………………………….…, đơn vị: ………………... …............................... là đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Công nghệ GTVT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2019

Thời gian: Phiên thứ nhất: từ 7h30' đến 11h00’ ngày 10/8/2017 (thứ Năm).

  Phiên thứ hai:  từ 13h30' đến 17h00’ cùng ngày

Địa điểm:    Hội trường lớn – Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Yêu cầu:     - Đại biểu có mặt đầy đủ, đúng giờ và ngồi đúng vị trí quy đinh.

     - Đại biểu phải đeo phù hiệu Đại hội (do Ban tổ chức cấp).

                    - Đại biểu mặc quần sẫm mầu, áo TNVN; mặc áo đồng phục của Đại hội (do Ban tổ chức phát).

Lưu ý:  Các đại biểu đến trước thời gian khai mạc đại hội 15 phút.

          Nhận được Thông tri này, đề nghị đồng chí báo cáo lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện để đồng chí tham gia đầy đủ các nội dung của Đại hội. Nếu có khó khăn đột xuất xảy ra, đề nghị đại biểu báo cáo bằng văn bản tới Ban Chấp hành Đoàn trường trước thời gian Đại hội 2 ngày hoặc liên hệ SĐT: 0983.160.794./.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

Cao Công Ánh