Tổ chức tuyển chọn Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch tiếp sức mùa thi và Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2017


Tổ chức tuyển chọn Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch tiếp sức mùa thi và Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2017

18/05/2017

THÔNG BÁO

“V/v Tổ chức tuyển chọn Tình nguyện viên tham gia

Chiến dịch tiếp sức mùa thi và Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2017”

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phối hợp cùng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường “Tổ chức tuyển chọn Tình nguyện viên tham gia Chiến dịch Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh 2017” cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN

- Sinh viên đang theo học tại 3 CSĐT (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên).

II. TIÊU CHUẨN CỦA CÁC ỨNG VIÊN

- Có đạo đức tốt, sức khoẻ tốt, kết quả học tập và rèn luyện tốt;

- Có tác phong nhanh nhẹn; ứng xử thanh lịch văn minh;

- Có tâm huyết, nhiệt tình với các phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng;

- Có năng khiếu, hiểu biết về lĩnh vực VH-VN-TDTT; có khả năng tổ chức và làm việc nhóm.

 - Được sự đồng ý cho phép của gia đình.

III. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA ỨNG VIÊN

1. Nghĩa vụ

- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy - quy định của nhà trường.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của CLB, tổ, đội, nhóm tình nguyện vì cộng đồng; tham gia nhiệt tình, trách nhiệm với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Quyền lợi

- Có cơ hội để học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức thực tiễn, nâng cao các kỹ năng sống, có cơ hội để phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực của bản thân.

- Có cơ hội được tham gia đầy đủ các phong trào của Đoàn TN- Hội SV cấp Trường và nhiều hoạt động cấp Thành phố, Trung ương;

- Được các cấp Đoàn – Hội xem xét khen thưởng định kỳ, hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Chấp hành Đoàn TN Hội Sinh viên trường tổ chức gặp mặt các ứng viên và xét tuyển vào lúc 8h00 ngày 11/6/2017 (thứ Bảy) tại Hội trường lớn.

- Sinh viên (các ứng viên) xét thấy bản thân có đủ tiêu chuẩn thì tự viết Đơn đăng ký tham gia tuyển chọn (theo mẫu gửi kèm, có dán ảnh) và gửi về VP Đoàn TN trường (P312 – H1) trước ngày 10/6/2017 (thứ Sáu). Yêu cầu các ứng viên phải có mặt đúng giờ; nếu vắng thì sẽ bị loại ra khỏi danh sách xét tuyển!

- Mọi chi tiết xin liên  hệ với Ban tổ chức theo địa chỉ sau:

TT

Họ và tên

Chức danh / Đơn vị

Điện thoại

1

Lê Văn Kiên

Phó Bí thư Đoàn trường

0961.246.555

2

Phạm Ngọc Trường

Phó Bí thư Đoàn trường

0984.826.232

3

Trịnh Minh Hoàng

UV BTV Đoàn trường

0976.317.016

4

Trần Thanh Cao

Chủ tịch Hội Sinh viên

0163.601.2051

5

Nguyễn Hữu May

GV khoa Công trình

0974.481.598

6

Nguyễn Duy Khánh

SV khoa Công trình

0983.049.108

7

Nguyễn Thị Thùy Dung

GV khoa KTVT

0979.664.054

8

Phan Anh Tài

SV khoa KTVT

0167.814.7505

9

Nguyễn Công Nam

GV khoa CNTT

0987.698.963

10

Nguyễn Văn Cường

SV khoa CNTT

0987.445.706

11

Đỗ Hữu Tuấn

GV khoa Cơ khí

0985.127.394

 

 

  Nhận được thông báo này, Ban Chấp hành  Đoàn  Thanh niên – Hội Sinh viên Trường yêu cầu các liên chi đoàn, chi đoàn, chi hội, các CLB, Tổ, Đội, Nhóm… triển khai tới toàn thể đoàn viên, hội viên biết và thực hiện một cách nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:

- Thành đoàn Hà Nội (để b/c);

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các liên chi, chi đoàn, chi hội (để t/h);

- Các CLB, Tổ, Đội, Nhóm (để t/h);

- Lưu VP.

TM. BCH HỘI SV

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Thanh Cao

TM. BCH ĐOÀN TN

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Cao Công Ánh