TIN TỨC

Tin tức

Duy trì sinh hoạt chi Đoàn theo chủ đề

25/11/2019

Hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2020; các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trong toàn trường tích cực tổ chức...

Xem chi tiết