KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH


KHÓA HỌC NGẮN HẠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

11/11/2015

1. Tên chương trình: Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

2. Hệ đào tạo: Ngắn hạn

3. Thời gian đào tạo:  Tổng số 136 tiết, bao gồm:

- Phần 1: Quy định của Pháp luật và các vấn đề chung về Giám sát thi công xây dựng công trình        32 tiết

- Phần 2: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông          32 tiết

- Phần 3: Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật         40 tiết

- Phần 4: Giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện         32 tiết

4. Mục tiêu của chương trình:

* Kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về giám sát thi công xây dựng công trình gồm: Công trình giao thông; Công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật; Công trình thủy lợi – thủy điện.

* Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức được học để xử lý các tình huống, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát thi công các công trình giao thông, xây dựng dân dụng và công trình thủy lợi – thủy điện.

5. Đối tượng: Cán bộ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ Giám sát thi công xây dựng công trình; HS- SV năm cuối đang chờ thi tốt nghiệp có nhu cầu theo học.

6. Nhiệm vụ của học viên:

- Tham gia đầy đủ các giờ dạy lý thuyết, các giờ thảo luận trên lớp.

- Hoàn thành các bài kiểm tra đánh giá kết quả sau khi kết thúc mỗi phần học.

7. Tài liệu:

- Giáo trình đào tạo Nghiệp vụ tư vấn giám sát – Trường Đại học Công nghệ GTVT.

- Các tài liệu, văn bản, quy định pháp luật khác có liên quan đến công tác Giám sát thi công xây dựng công trình.