Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2018 - Địa điểm đào tạo tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai