KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III


KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN HẠNG III

29/05/2019

Tham dự lễ khai giảng, về phía trường Đại học Công nghệ GTVT có TS. Nguyễn Văn Lâm – UVTV, Trưởng phòng Đào tạo, TS. Lương Công Lý – ĐUV, Trưởng khoa Lý luận – Chính trị, TS. Đinh Quang Toàn – Khoa Đào tạo tại chức; về phía Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng có ThS. Nguyễn Thanh Bình – Hiệu trưởng Nhà trường cùng 40 giảng viên là học viên khóa học.

Toàn cảnh buổi khai giảng Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III

TS. Nguyễn Văn Lâm – UVTV, Trưởng phòng Đào tạo trường Đại học Công nghệ GTVT, phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Nguyễn Văn Lâm cho rằng, việc quan tâm bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng là quan trọng, giúp giảng viên của Trường nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên có khả năng phân tích được những điểm cơ bản về hệ thống chính trị, bộ máy hành chính nhà nước và hệ thống giáo dục Việt Nam. Biết vận dụng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và GDĐH nói riêng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ; Cập nhật được các xu thế phát triển GDĐH trên thế giới, chiến lược, chính sách và các quy định về phát triển GDĐH Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; cập nhật các kiến thức cơ bản về lý luận dạy học đại học để phát triển năng lực nghề nghiệp; Chủ động vận dụng và tự hoàn thiện các kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ khác của một giảng viên đại học, cao đẳng. Nhận thức đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm và tầm quan trọng của việc phát triển chuyên môn nghiệp vụ đối với mỗi giảng viên trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; chủ động và tự tin trong hoạt động nghề nghiệp để tự phát triển; đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Do đó, TS. Nguyễn Văn Lâm cũng yêu cầu các giảng viên tham gia giảng dạy, thảo luận, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, các học viên nghiêm túc học tập, để các buổi học đem lại hiệu quả cao, khóa học được thành công.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Giảng viên, báo cáo viên khóa học