KHAI GIẢNG TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHOA 86


KHAI GIẢNG TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHOA 86

29/05/2019

 


Các đại biểu, học viên lớp học thực hiện nghi thức chào cờ và hát Quốc ca tại lễ khai giảng lớp học

Dự lễ khai giảng, về phía Trường Cán bộ quản lý GTVT, có ThS. Vũ Thanh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, ThS. Khổng Nguyệt Anh - Trưởng phòng Quản lý đào tạo; về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT, có PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Dương Thị Ngọc Thu - Trưởng phòng TCCB; về phía Tổng công ty vận tải Hà Nội có ông Nguyễn Xuân Phú - Ủy viên thường vụ, Phó Tổng giám đốc cùng hơn 50 học viên đến từ các đơn vị thuộc Tổng công ty.


ThS. Khổng Nguyệt Anh - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường Cán bộ quản lý GTVT đọc quyết định mở lớp và cử Ban cán sự lớp để hỗ trợ GVCN quản lý, điều hành lớp học


ThS. Vũ Thanh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy,Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT phát biểu khai mạc lớp học

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp học, ThS. Vũ Thanh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT, gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công nghệ GTVT và Tổng công ty vận tải Hà Nội đã phối hợp cùng Nhà trường mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính và đồng chí cam kết sẽ cử đội ngũ giảng viên đạt chuẩn tham gia giảng dạy, đảm bảo chất lượng, đồng thời cũng yêu cầu các học viên chấp hành tốt quy chế đào tạo, nội quy, quy định của hai Nhà trường để đạt kết quả cao nhất khi kết thúc khóa học.

PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT, cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, công tác hậu cần cũng như trang thiết bị học tập phục vụ lớp học để đảm bảo cho lớp học được thành công tốt đẹp. PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm cũng khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các đơn vị trong ngành giao thông vận tải, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ lý luận chính trị - hành chính, củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời kỳ mới. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để khóa học diễn ra thành công, hiệu quả.

 


(Ông) Nguyễn Xuân Phú - Ủy viên thường vụ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Phú - Ủy viên thường vụ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội phát biểu cảm ơn Trường Cán bộ quản lý GTVT, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã quan tâm giúp đỡ mở lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ nhân viên của Tổng công ty, và cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ của Tổng công ty tham gia khóa học một cách đầy đủ, đạt kết quả cao.


Đại biểu và học viên lớp học chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai giảng lớp học

Tham gia khóa học học viên được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng, Nhà nước, pháp luật XHCNVN; Khoa học hành chính; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác…

Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp./.