Thông báo Tuyển dụng nhân lực đợt 3 tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông