B.M Giáo dục thể chất


Bộ môn Giáo dục thể chất

09/01/2020

* Địa chỉ: Tầng 5, Nhà Hiệu bộ, Trường ĐH Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Bộ môn GDTC thuộc Khoa Chính trị - QPAN – GDTC được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1480/QĐ-DHCNGTVT ngày 23/08/2011

* Tổ chức nhân sự:

- Trưởng bộ môn: Ths.Nguyễn Thành Long

-Tổng số CB-GV: 8 người. (Trong đó: 07 Ths; 01 Cử nhân)

* Chức năng

Bộ môn GDTC là đơn vị có chức năng quản lý, tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy các môn học GDTC cho các lớp đào tạo hệ Đại học; Cao đẳng; Liên thông và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình,kế hoạch giảng dạy chung của khoa và Nhà trường; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học; gắn đào tạo với thực tiễn.