Khoa Chính trị - QPAN - GDTC


Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

01/12/2015

Địa chỉ : Phòng 512 - Khu hiệu bộ, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội

- Điện thoại : 043.552.3949 - Email : khoallct@utt.edu.vn

Khoa Chính trị - QPAN - GDTC được Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 1458/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/8/2011.

*Tổ chức nhân sự

- Trưởng khoa: TS. Lương Công Lý

- Phó Trưởng khoa: Ths. Trịnh Thị Thu Hằng

- Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thơm

* Đơn vị trực thuộc

- Bộ môn  Chủ nghĩa Mác - Lê Nin;

- Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Bộ môn Quốc phòng An ninh;

- Bộ môn Giáo dục thể chất.

Tổng số CB-GV: 30. (Trong đó: Tiến sĩ: 9; Thạc sĩ: 21)

* Chức năng

Quản lý, tổ chức đào tạo các môn học Lý luận chính trị, Quốc phòng an ninh và giáo dục thể chất trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ sau đại học và các trình độ khác theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động thương binh và xã hội; thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất.