Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm 2016


Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường năm 2016

19/12/2016

Ngày 29/11/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học Công nghệ GTVT tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015-2016 đối với khối ngành tổng hợp, trong đó có các đề tài thuộc khoa Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất và Quốc phòng An ninh.

Tại Hội nghị, có 7 đề tài của giáo viên và 1 đề tài của sinh viên được báo cáo nghiệm thu. Phần lớn các đề tài được nghiên cứu đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường và nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Giao thông vận tải, trong đó, đề tài "Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT" đã phân tích một cách khách quan thực trạng để từ đó đề xuất những giải pháp căn bản mang lại hiệu quả trong quá trình tổ chức giảng dạy theo hướng tích hợp phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên; đề tài nghiên cứu về động cơ học tập của sinh viên trong trường cũng được sự đánh giá, quan tâm sâu sắc của Hội đồng nghiệm thu. Bởi vì, đề tài đã đi sâu tìm hiểu và giải quyết được câu hỏi "động cơ nào khiến sinh viên chọn ngành, nghề phù hợp?"... Có thể nói, nhóm đề tài này đã đi đúng và trúng những vấn đề của chính thực tiễn nhà trường đang đặt ra...

             (Hội đồng KHCN đánh giá và nghiệm thu đề tài "Lôgistics và việc đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)

Đề tài về Lôgistics và việc đào tạo nguồn nhân lực tại trường cũng mang tính thực tiễn cao. Đây là một ngành mới, đòi hỏi nhà trường phải đầu tư và quan tâm ngay từ đầu (từ đội ngũ giảng viên cho đến chương trình đào tạo), có như thế mới tạo được nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng với yêu cầu của xã hội...

Đối với các đề tài thuộc lĩnh vực Giáo dục thể chất và An ninh quốc phòng, nhóm các đề tài này cũng đều hướng tới việc đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy và công tác quản lý môn học đạt được chất lượng cao, từ đó đề xuất một số kiến nghị với nhà trường trong việc tiếp tục trang bị những trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cần thiết cho việc giảng dạy của các môn học môn này.

Kết quả nghiệm thu ĐT NCKH cấp trường năm 2016 đạt: 01 đề tài đạt loại A; 05 đề tài đạt loại B và 01 đề tài đạt loại C.

                                                                                                                                                  

Tin & ảnh Ly Kiều