Đại hội Chi bộ Khoa Chính trị - Quốc phòng an ninh – Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2020 - 2022


Đại hội Chi bộ Khoa Chính trị - Quốc phòng an ninh – Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2020 - 2022

02/04/2020

13h15 ngày 6/3/2020, thực hiện theo Kế hoạc số 91 – KH/ĐU ngày 02/01/2020 của BCH Đảng bộ Trường ĐHCNGTVT về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Khoa Chính trị - QPAN – GDTC đã tiến hành tổ chức Đại hội. Đến dự Đại hội Chi bộ Khoa có PGS, TS Đào Văn Đông – Bí thư Đảng bộ; TS Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ khóa VI và toàn thể đảng viên của Chi bộ Khoa.

Tại Đại hội đồng chí Lương Công Lý – Bí thư Chi bộ Khoa đã báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020, rút ra các mặt đạt được và hạn chế để đề xuất các phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 – 2022.

                        Đ/c Lương Công Lý - Bí thư Chi bộ Khoa báo cáo

Đại hội nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp trên tất cả các mặt về tư tưởng, chính trị, tổ chức, cách thức vận hành và triển khai các Nghị quyết của Đảng bộ trường ĐH CN GTVT trong nhiệm kỳ vừa qua và các phương hướng của nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ.

                   Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Khoa

Các tham luận tại Đại hội cũng đóng góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2022.

             Tham luận về công tác giảng dạy:

           Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đọc tham luận tại Đại hội 

Tham luận về công tác nghiên cứu khoa học:

                    Đồng chí Vũ Đình Năm đọc tham luận tại Đại hội

Tham luận về Quốc phòng an ninh: 

                     Đồng chí Trần Anh Sáng đọc tham luận tại Đại hội

Trong Đại hội, đồng chí Đào Văn Đông – Bí thư Đảng bộ Trường phát biểu ý kiến chỉ đạo và ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết của Chi bộ, những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ trước để phát huy hơn nữa, đồng thời cũng chỉ ra môt số hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, đồng chí bí thư nhấn mạnh hiện nay trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang gây ảnh hưởng xấu đến toàn xã hội, các đảng viên phải nhận rõ nhiệm vụ chính trị của mình trên mặt trận này để đoàn kết, chung tay với nhà trường nhằm nâng cao chất lượng của giảng dạy trực tuyến, tìm nhiều hình thức, phương pháp để thực hiện hiệu quả, các trưởng Bộ môn phân công nhiệm vụ đảm bảo đúng nguyên tắc việc với người để phát huy thế mạnh của các giảng viên....

                                  Đồng chí Đào Văn Đông - Bí thư Đảng bộ Nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo

Một số hình ảnh của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022:

                      Các đồng chí đảng viên thực hiện bỏ phiếu kín bầu Ban chấp hành Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Các đồng chí trong BCH Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ khóa 2020-2022

Tin & ảnh Ly Kiều