Nghiệm thu sách bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh


Nghiệm thu sách bài tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

01/12/2018

Ngày 10/10/2018 Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Lý luận chính trị nghiệm thu cấp trường sách bài tập: Hướng dẫn ôn tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận) theo QĐ số 2895/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 20/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc thành lập Hội đồng thẩm định nghiệm thu sách bài tập. Hội đồng thẩm định nghiệm thu gồm: TS Nguyễn Văn Lâm - Trưởng Phòng Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Thị Thơm - Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị, thư ký khoa học; PGS.TS Hoàng Trang - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phản biện 1; TS. Nguyễn Kim Phượng - Ban Tuyên giáo Trung ương, phản biện 2; Ths. Nguyễn Thị Thơ - Trưởng Bộ môn Nguyên Lý chủ nghĩa Mác - Lênin, ủy viên; Ths. Vũ Đức Tuân - Chuyên viên Phòng Đào tạo thư ký hành chính và toàn thể các thầy cô giáo trong Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bộ môn Nguyên Lý Chủ nghĩa Mác - Lênin cùng tham dự.

Nội dung cuốn sách được biên soạn gồm ba phần: Phần I. Kiến thức trọng tâm; Phân II. Câu hỏi trắc nghiệm; Phần III. Câu hỏi tự luận; Bên cạnh đó, sách còn có 2 chuyên đề: 1/. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; 2/. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngành Giao thông vận tải. Hai chuyên đề đều nhằm hướng sinh viên đến việc tự tìm hiểu, tự nghiên cứu để hiểu sâu sắc hơn quan điểm Hồ Chí Minh và vận dụng vào quá trình học tập, rèn luyện của bản thân.

Cuốn sách đã nhận được nhiều sự đóng góp sâu sắc của Hội đồng nghiệm thu và trên cơ sở đó Hội đồng thống nhất nghiệm thu sách bài tập: Hướng dẫn ôn tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dạng câu hỏi trắc nghiệm và Tự luận) và đưa vào sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên trong năm học tới.

PGS.TS Hoàng Trang nhận xét hoàn thiện sách bài tập

Tin & ảnh Ly Kiều