NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN


NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

20/12/2016

1. Ông: Trần Trung Hiếu
Chức vụ: Trưởng phòng QLĐT và XDCB
Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
Ngày sinh: 15/5/1982
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54, phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0983615582-0945752967
Email: hieutrantrung@utt.edu.vn

2. Bà: Tống Thị Hương
Chức vụ: Phó phòng QLĐT và XDCB
Học hàm/Học vị:Thạc sỹ
Ngày sinh: 01/10/1973
Địa chỉ liên hệ:Phòng 106 - Nhà H3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54, phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 01665475138
Email: huongtt@utt.edu.vn

3. Ông: Nguyễn Văn Việt
Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
Ngày sinh: 07/04/1986
Địa chỉ liên hệ:54 Triều Khúc - P. Thanh Xuân - Q. Thanh Xuân
Điện thoại:0973072479
Email:vietnv@utt.edu.vn

4. Ông: Đồng Văn Phúc
Học hàm, học vị: Thạc sỹ 
Ngày sinh: 03/08/1977
Địa chỉ liên hệ:Phòng 107 - Nhà H3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54, phố Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:0995569557
Email:phucdv@utt.edu.vn

5. Ông: Phạm Ngọc Hưng
Ngày sinh: 07/08/1991
Địa chỉ liên hệ:Phòng 107, nhà H3, Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội.
Học hàm, hoc vị: Thạc sỹ kỹ thuật
Điện thoại: 0963205166
Email: phamngochungpdu@gmail.com

6. Ông: Trần Đăng Hiển
Ngày sinh: 21/6/1988
Điện thoại: 0988237568
Email: