CÁN BỘ VIÊN CHỨC


Danh sách Cán bộ viên chức Phòng Tài chính- Kế toán

11/11/2015

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

 

   1

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Kế toán trưởng

   2

Bùi Thị Hương Sơn

Phó trưởng phòng (Vĩnh Phúc)

 

   3

Vũ Mai Hương

Thủ quỹ

  4

Bùi Thị Hương Thơm

Kế toán Ngân hàng

   5

Đỗ Thị Thu Hà

Kế toán lương

   6

Giang Thị Tuyết Nhung

Kế toán tổng hợp

   7

Nguyễn Thị Phương Thảo

Kế toán viên

  8

Phí Tuấn Ngọc

Chuyên viên

   9

Nguyễn Thị Ngân

Kế toán vật tư (Vĩnh Phúc)

  10

Trần Thị Minh Phong

Thủ quỹ (Vĩnh Phúc)