Thông báo Danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT hệ Cao đẳng học kỳ II năm học 2014 - 2015


Thông báo Danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT hệ Cao đẳng học kỳ II năm học 2014 - 2015

12/11/2015

Phòng Tài chính - Kế toán Thông báo Danh sách sinh viên được cấp học bổng KKHT hệ Cao đẳng học kỳ II năm học 2014 - 2015

Các sinh viên lên phòng 211 - Nhà H1 để làm thủ tục nhận học bổng (Khi đi mang theo Thẻ sinh viên, Chứng minh thư nhân dân)