Thông báo mở thẻ ATM tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây