Hà Hoàng Giang

Hà Hoàng Giang

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  02/10/1988
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
 • business Địa chỉ:
  Khoa Lý Luận Chính trị - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  gianghh@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính Quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà nội
 • Ngành học
  Triết Học
 • Năm tốt nghiệp
  2010
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Triết Học
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà nội
 • Năm cấp bằng
  2013
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Trường Đại học Hà Nội
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ Năm 2010 đến nay
  Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm