Lê Ngọc Lý

Lê Ngọc Lý

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ sở kỹ thuật

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  1- TCVN 8786 - SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG  SƠN VẠCH ĐƯỜNG HỆ NƯỚC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ (Traffic Paints – Road marking materials: Water-borne paint – Specifications and test methods ); 2- TCVN 8787 - SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG  SƠN VẠCH ĐƯỜNG HỆ DUNG MÔI YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ (Traffic Paints – Road Marking Materials: Solventborne Paint – Specifications and Test Methods); 3- TCVN 8791 - SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG – VẬT LIỆU KẺ ĐƯỜNG PHẢN QUANG NHIỆT DẺO – YÊU CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP THỬ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU (Traffic paints – Thermoplastic road marking materials – Specifications, Test methods, Constructions and Acceptances).
  Vai trò: Chủ nhiệm Tiêu chuẩn
  2015
  Cấp Bộ
 • 2
  Sơn và Vecni – Phương pháp xác định độ bền ăn mòn theo chu kỳ Phần 1: Ướt/khô/ẩm; Phần 2: Ướt/khô/ẩm/tia cực tím
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2019
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  A new analytical approach for nonlinear global buckling of spiral corrugated FG-CNTRC cylindrical shells subjected to radial loads
  2020
  Applied Sciences
 • 2
  Nonlinear buckling behavior of spiral corrugated sandwich FGM cylindrical shells surrounded by an elastic medium
  2020
  Materials
 • 3
  An Analytical Approach of Nonlinear Thermo-mechanical Buckling of Functionally Graded Graphene-reinforced Composite Laminated Cylindrical Shells under Compressive Axial Load Surrounded by Elastic Foundation
  2019
  Journal of Applied and Computational Mechanics
 • 4
  Nonlinear buckling analysis of spiral stiffened porous FGM cylindrical shells under axial compression
  Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc 09-4-2019. Đồng tác giả cùng Nguyễn Thị Phương, Vũ Hoài Nam, Vũ Minh Đức
  Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc 09-4-2019. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
 • 5
  Phân tích động lực tấm mỏng trên liên kết phi tuyến chịu tải trọng di động
  2013
  Tạp chí Khoa học kỹ thuật – Học Viện kỹ thuật quân sự, Số 152
 • 6
  Phân tích động lực của tấm trên liên kết đàn hồi chịu tác dụng của thân xe 4 bậc tự do di động
  2013
  Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự – Viện khoa học và công nghệ quân, Số 23
 • 7
  Nghiên cứu phản ứng động của tấm chịu tác dụng của tải trọng di động bằng thực nghiệm
  2013
  Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX
 • 8
  Dao động của tấm trên các liên kết đàn hồi chịu tải trọng di động
  2011
  Tạp chí Khoa học kỹ thuật – Học viện Kỹ thuật quân sự, Số 144
 • 9
  Dao động của tấm có sườn chịu khối lượng di động
  2010
  Tạp chí Khoa học kỹ thuật – Học viện Kỹ thuật quân sự, Số 135
 • 10
  Nghiên cứu dao động của dầm dưới tác dụng đồng thời của tải trọng di động và động đất
  2010
  Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X
 • 11
  Tương tác của hệ dao động di động với tấm mỏng
  2009
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Cơ học kết cấu
  2019
  Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin