Nguyễn Hữu Anh

Nguyễn Hữu Anh

Thạc sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  21/01/1989
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Bộ môn Thí nghiệm-Tin học Công trình - Trường Đại học Công nghệ GTVT
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  anhnh89@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0986022918
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học GTVT
 • Ngành học
  chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ xây dựng giao thông - ngành xây dựng cầu đường
 • Năm tốt nghiệp
  2012
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: B1 (khung Châu Âu)
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học GTVT
 • Năm cấp bằng
  2016
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA ỨNG SUẤT-BIẾN DẠNG VÀ CƯỜNG ĐỘ NÉN-MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA BÊ TÔNG XI MĂNG CÓ CƯỜNG ĐỘ NÉN TỪ 30MPa đến 80MPa ÁP DỤNG CHO KẾT CẤU CẦU
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • T6/2012 - T9/2012
  Công ty Cổ phần Đầu Tư và Thương mại Việt Hàn
  Kỹ sư Quản lý chất lượng (QA/QC)
 • T9/2012 - T6/2016
  Phòng thí nghiệm Vilas047 - Trung tâm Khoa học Công nghệ GTVT - Trường Đại học GTVT
  Kỹ sư Vật liệu xây dựng
 • T7/2016 - hiện nay
  Bộ môn thí nghiệm-Tin học Công trình - Khoa Công trình - Trường Đại học CNGTVT
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm