Nguyễn Song Dũng

Nguyễn Song Dũng

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  21/05/1956
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thành phố Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  dungns@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0913232480
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính qui
 • Nơi đào tạo
  Đại học Thủy lợi
 • Ngành học
  Thủy văn
 • Năm tốt nghiệp
  1979
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Công nghệ thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  1994
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. tiếng Nga
  Mức độ: đọc, viết
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Thủy văn - môi trường
 • Nơi đào tạo
  Đại học Thủy lợi
 • Năm cấp bằng
  2005
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý điều hành hệ thống thoát nước sông Tô Lịch - thành phố Hà Nội
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • 1. Cao cấp lý luận chính trị; 2. Quản lý nhà nước; 3. quản lý dự án đầu tư XD CT; 4. Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; 5. Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO; 6. Nghiệp vụ thẩm định TKKT-TDT; 7. Hoàn công thánh quyết toán hợp đồng xây dựng và dự án...
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 10/1988-4/1991
  Liên xô (cũ)
  Đội trưởng đội hợp tác lao động, kiêm bí thư đoàn TN CS HCM tại CTy xây dựng - nhà máy thủ điện Qui Bư sép
 • 1979-1988
  Viện khảo sát địa chất - Bộ Điện và Than
  Làm kỹ thuật tại phòng địa chất công trình địa chất thủy văn, thủy văn.
 • 4/1991-1994
  Công ty khảo sát thăm dò than - Bộ Năng lượng
  Học bằng đại học 2: Công nghệ thông tin
 • 1994-1995
  Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội
  Chuyên viên
 • 1995-1997
  Sở KHCN&MT thành phố Hà Nội
  Trợ lý giám đốc Sở kiêm thư ký ban chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin thành phố Hà Nội, nghiên cứu sinh
 • 9/1997-3/1999
  Sở KHCN&MT Thành phố Hà Nội
  Phó văn phòng Sở, sau bổ nhiệm phó trưởng phòng phụ trách phòng CNTT Sở, kiêm thư ký ban chỉ đạo chương trình CNTT thành phố HN
 • 3/1999-10/2001
  Sở KHCN&MT thành phố HN
  Phó phòng phụ trách phòng CNTT kiêm giám đốc Ban quản lý các dự án ứng dụng và phát triển CNTT thành phố HN, kiêm thư ký ban chỉ đạo CT CNTT HN, học lý luận chính trị cao cấp
 • 10/2001-4/2004
  Ban quản lý dự án CNTT thành phố Hà nội - trực thuộc UBND thành phố HN
  Phó giám đốc ban quản lý dự án kiêm chủ tịch công đoàn Ban QLDA, học lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
 • 4/2004-7/2004
  Ban công nghệ thông tin thành phố Hà Nội
  Trưởng phòng kế hoạch - tài chính
 • 7/2004-11/2006
  Sở Bưu chính viễn thông Hà Nội
  Giám đốc Ban quản lý dự án công nghệ thông tin, kiêm chủ tịch công đoàn Sở, năm 2005 được công nhận là tiến sĩ.
 • 11/2006-10/2007
  Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội
  Chuyên viên chính
 • 10/2007 - đến nay
  Trường Cao đẳng Giao thông vận tải nay là trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải
  Giảng viên chính - đến năm 2009 được bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn trắc lượng, sau đó được bổ nhiệm trưởng bộ môn trắc lượng - đến 2014 chuyển sang trưởng bộ môn CNKT môi trường. từ tháng 6/2016 đến nay làm giảng viên chính
Các hướng nghiên cứu quan tâm