Nguyễn Thị Hoa

Nguyễn Thị Hoa

Thạc sỹ- NCS

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  14/09/1980
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hải Dương
 • business Địa chỉ:
  Bộ môn Lý luận chính trị- Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Thái Nguyên
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  nguyenthihoa@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0912263746/0965194980
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • Ngành học
  Quản lý xã hội
 • Năm tốt nghiệp
  2002
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Triết học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  2003, 2015
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Giao tiếp cơ bản
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Triết học
 • Nơi đào tạo
  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Năm cấp bằng
  2007
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Học viện Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Vai trò nhân tố chủ quan trong phát triển nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải ở nước ta hiện nay
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Cao cấp lý luận chính trị, Nghiệp vụ sư phạm, Tiếng Anh B1 khung tham chiếu châu Âu
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2003-2008
  Phân hiệu CĐGTVT Miền núi- Trường CĐGTVT
  Giảng dạy các môn lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học
 • 2008-2014
  Phân hiệu CĐGTVT Miền núi (Từ 2011 là Cơ sở đào tạo Thái Nguyên- ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng dạy các môn lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học, Phó trưởng Bộ môn
 • 2014 đến nay
  Cơ sở đào tạo Thái Nguyên- ĐH Công nghệ GTVT
  Giảng dạy các môn lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học, Trưởng bộ môn
Các hướng nghiên cứu quan tâm