Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Tiến sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Sơn và vecni - Bảo vệ chống ăn mòn thép bằng các hệ sơn phủ. Phần 9: Hệ thống sơn bảo vệ và các phương pháp thủ nghiệm tính năng kỹ thuật trong phòng thí nghiệm cho các công trình ngoài khơi và các công trình liên quan"
  Vai trò: Thành viên
  2020
  Cấp Bộ
 • 2
  Hoàn thiện công nghệ chế tạo sơn chống ăn mòn chất lượng cao (tuổi thọ > 15 năm), có sử dụng phụ gia nano cho các kết cấu thép trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng , công suất 200 tấn/năm
  Vai trò: Thành viên
  2020
  Cấp Nhà nước
 • 3
  Nghiên cứu phương pháp tính toán hiệu ứng do các loại tải trọng đoàn tàu trên cầu và đường sắt tốc độ cao bằng mô hình lý thuyết kết hợp phương pháp số và thực nghiệm
  Vai trò: Thành viên
  2021
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  A New Analytical Approach for Nonlinear Global Buckling of Spiral Corrugated FG-CNTRC Cylindrical Shells Subjected to Radial Loads
  2020
  Tạp chí Applied Science của MDPI
 • 2
  Nghiên cứu cải thiện tính năng của bi-tum 60/70 bằng nanoclay và EVA
  2018
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 3
  Thực nghiệm phân tích phản ứng động của kết cấu hệ thanh không gian mô phỏng một dạng công trình trong bể tạo sóng
  2017
  Tuyển tập Hội nghị khoa học trẻ, Tạp chí GTVT
 • 4
  Phân tích ổn định tĩnh của tấm composite áp điện
  2014
  Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học Viện kỹ thuật quân sự
 • 5
  Dynamic stability analysis of laminated composite plate with piezoelectric layers
  2014
  VietNam Journal of Mechanics
 • 6
  Nghiên cứu dao động và ổn định của tấm composite có lớp áp điện
  2014
  Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc
 • 7
  Nghiên cứu dao động của tấm composite áp điện bằng thực nghiệm
  2014
  Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học Viện kỹ thuật quân sự
 • 8
  Dao động của tấm composite áp điện chịu tác động đồng thời của tải trọng cơ - nhiệt
  2013
  Tuyển tập Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ IX
 • 9
  Phân tích tĩnh tấm composite áp điện có kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ
  2011
  Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học Viện kỹ thuật quân sự
 • 10
  Điều khiển dao động dầm composite có lớp áp điện
  2010
  Tạp chí Khoa học và kỹ thuật - Học Viện kỹ thuật quân sự
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Lê Xuân Phong
  Ổn định động lực của vỏ trụ gấp nếp đặt trong nền đàn hồi phi tuyến, ứng dụng cho cống thoát nước cho đường ô tô
  Trình độ: Thạc sĩ
  2018
 • 2
  Trịnh Thanh Hải
  Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện công tác quản lý thiết kế, dự toán các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng sử dụng vốn ngân sách nhà nước
  Trình độ: Thạc sĩ
  2020
 • 3
  Nguyễn Ngọc Tú
  Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực Tư vấn giám sát thi công xây dựng tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Duyên hải – Bộ Quốc phòng.
  Trình độ: Thạc sĩ
  2021