Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Ths. Chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản VN

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  30/08/1980
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  TP Hải Dương
 • business Địa chỉ:
  54 - Triều Khúc- Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  thuhangnt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Ngành học
  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Năm tốt nghiệp
  2004
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Nơi đào tạo
  Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Năm cấp bằng
  2012
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chứng chỉ: - Nghiệp vụ Sư phạm Đại học, Cao đẳng. - Chứng chỉ: Bồi dưỡng Giảng viên môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản VN - Chứng chỉ Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh giảng viên hạng 2angrnghề nghiệp g
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • Từ tháng 10/2005 –> tháng 5/2008
  Khoa Mác Lênin - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải (nay là Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải)
  Giảng viên
 • Từ tháng 5/2008 -> tháng 9/2011
  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Tổ Phó tổ Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 9/2011 -> tháng 12/2012
  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
  Phó Trưởng Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 12/2012 đến tháng 6/2017
  Bộ môn Đường lối CM - Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Phó Trưởng Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN
 • Từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017
  Bộ môn Tưởng Hồ Chí Minh - Trường Đai học Công nghệ Giao thông vận tải
  Phó Trưởng Bộ Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 12/2017 đến Nay
  Bộ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm