Nguyễn Văn Thanh

Nguyễn Văn Thanh

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  06/04/1986
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  thanhnv@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0974166385
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Vinh
 • Ngành học
  Cử nhân Quân sự - TT
 • Năm tốt nghiệp
  2008
 • Nước đào tạo
  Vietnam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Anh văn
  Mức độ: B1
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Quản lý Khoa học Công nghệ
 • Nơi đào tạo
  Học viện Kỹ thuật quân sự
 • Năm cấp bằng
  2013
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Tin học, Sỹ Quan, nghiệp vụ sư phạm đại học, GV hạng 2, IIG A2;
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 9/2009 -9/2012
  Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng viên giảng dạy và NCKH
 • 10/2012-4/2016
  Đại học Công nghệ GTVT
  Giang viên; P.Bí thư chi bộ GDTC-QPAN; phó chủ tịch công đoàn bộ phận
 • 5/2016- 8/2019
  Đại học Công nghệ GTVT
  Bí thư chi bộ GDTC-QPAN
 • 9/2019- đến nay
  Đại học Công nghệ GTVT
  Chi ủy viên, Trưởng Bộ môn GDQP&AN khoa Chính trị -QPAN -GDTC
 • 3/2019 đến nay
  Đại học Công nghệ GTVT
  Phó Chỉ huy trưởng - Ban CHQS Trường
Các hướng nghiên cứu quan tâm