Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  12/01/1986
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  tuannv12@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0986903121
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Đại học Vinh
 • Nơi đào tạo
  Việt Nam
 • Ngành học
  QP&AN
 • Năm tốt nghiệp
  2008
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Anh
  Mức độ: cơ bản
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Học viện KTQS
 • Nơi đào tạo
  Việt Nam
 • Năm cấp bằng
  2015
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • NVSP, tin học, ngoại ngữ, GV hạng 2...
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2009 đến nay - trường Đại học Công nghệ GTVT
  Hà Nội
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm