Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  26/04/1986
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Thái Bình
 • business Địa chỉ:
  Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Khoa Công trình
 • mail Email:
  binhpt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính Quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
 • Ngành học
  Địa Kỹ Thuật CTGT
 • Năm tốt nghiệp
  2009
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Tốt
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Đường ô tô và đường thành phố
 • Nơi đào tạo
  Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2012
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Civil Engineering
 • Nơi đào tạo
  Gujarat Technological University
 • Năm cấp bằng
  2017
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Modeling of landslide hazard assessment using Geo-Informatics Techniques
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Certificate of Proficiency in English (English and Foreign Language University - India)
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2009 - 2013
  Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng dạy và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Địa kỹ thuật như Cơ học đất, Địa chất công trình, Nền móng
 • 2011 - 2012
  Đại học Công nghệ GTVT
  UV BCH Đoàn trường Đại học Công nghệ GTVT
 • 2012 - 2013
  Đại học Công nghệ GTVT
  Phó bí thư Đoàn trường Đại học Công nghệ GTVT
 • 2013 - 2017
  Gujarat Technological University (Ấn Độ)
  PhD student at Gujarat Technological University; Co-guide of Master and PhD students of India, Iran, China
 • 2014 - 2017
  Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics
  Senior Researcher of Geoinformatic Applications
 • 2015 - Nay
  Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics
  Scientific reviewer (Journal referee) of Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change - ISI journal (IF = 3.085); Environmental Modelling and Software - ISI journal (IF = 4.42)
 • 2016 - Nay
  Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics
  Scientific reviewer (Journal referee) of Geocarto International - ISI journal (IF = 1.38); Third International Conference on Civil Engineering and Urban Planning (April 29~30, 2017) in Central European University (CEU), Dubai, UAE; Geomatics, Natural Hazards and Risk - ISI journal (IF = 2.14)
 • 2017 - Nay
  Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics
  Scientific reviewer (Journal referee) of Journal of Mountain Science - ISI journal (IF = 1.017); Gavin publishers; Journal of the Indian Society of Remote Sensing (ISI, IF = 0.676); Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing (ISI IF = 0.835); International Journal of Physical Sciences (SCOPUS); Frontiers of Earth Science (ISI IF = 1.051); Science of the Total Environment (ISI IF = 4.9), Earth Science Informatics (ISI, IF = 1.495)
 • 2017 - Nay
  Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics
  A corresponding member of International Geographical Union (IGU) commission on Biogeography and Biodiversity (India)
 • 2018 - Nay
  Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng viên, bộ môn Đĩa Kỹ Thuật CTGT, khoa Công trình
 • 2018 - Nay
  Đại học Công nghệ GTVT
  Journal referee (scientific reviewer) of Defence Science Journal (ISI, IF = 0.5), Recent Patents on Computer Science (Scopus); Land Degradation & Development (ISI, IF = 9.787); Earth Sciences Research (ISI, IF = 0.634); International Journal of Information Technology and Decision Making (ISI, IF = 1.664); Physical Geography (ISI, IF = 0.741); Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences (SCOPUS); Journal of Hydroinformatics (ISI, IF = 1.634); Environmental Earth Sciences. (ISI, IF = 1.569); GeoJournal (SCOPUS); Information Fusion (ISI, IF=6.693); Environmental Monitoring and Assessment (ISI, IF=1.687)
 • 2019-Nay
  Đại học Công nghệ GTVT
  Journal referee (scientific reviewer) of Scientific Reports (ISI, IF = 4.122); Thin-Walled Structures (ISI, IF = 2.881); IEEE Access (ISI, IF = 3.557); Information (ISI, ESCI); Land (SCOPUS); ISPRS International Journal of Geo-Information (ISI, IF = 1.735); Physical Communication (ISI, IF = 1.522); Journal of Hazardous Materials (ISI, IF = 7.650); Computers and Geosciences (ISI, IF = 2.721); Transportation Geotechnics (ISI, IF = 2.385); Applied Soft Computing (ISI, IF = 4.873); Sustainability (ISI, IF = 2.592); Geoscience Frontiers (ISI, IF = 4.160); Remote Sensing (ISI, IF = 4.118); Engineering Applications of Artificial Intelligence (ISI, IF = 3.526); Environment, Development and Sustainability (ISI, IF = 1.627); Engineering Optimization (ISI, IF = 1.809); Bulletin of Engineering Geology and the Environment (ISI, IF = 2.138); Geoderma (ISI, IF = 4.336); Future Generation Computer Systems (ISI, IF = 5.768); Mathematical and Computational Applications (ESCI journal); Journal of Environmental Management (ISI, Elsevier); Control Engineering Practice (ISI, Elsevier)
 • 2019-Nay
  Đại học Công nghệ GTVT
  Guest Editor of Special Issue "Data Mining in Civil Engineering" of Advances in Civil Engineering (ISI, IF = 1.104); Guest Editor of Special Issue "Meta-Heuristic Algorithms in Civil Engineering" and Section Editor of The Open Construction & Building Technology Journal (SCOPUS indexed journal); Lead Guest Editor of SI "Data Mining in Earth Sciences" of Vietnam Journal of Earth Sciences
 • 01/04/2020 - 31/05/2021
  Hiroshima University
  A Specially-Appointed Assistant Professor in Civil and Environmental Engineering Program of Graduate School of Advanced Science and Engineering
 • 2020-Nay
  University of Transport Technology
  Journal referee (scientific reviewer) of Information; Sustainable Computing, Informatics and Systems; Computers and Electrical Engineering; Hydrological Sciences Journal; Steel and Composite Structures; PLOSE ONE; Cities; Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering; Advances in Space Research
Các hướng nghiên cứu quan tâm