Phạm Thị Thương

Phạm Thị Thương

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  12/02/1981
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Yên Bái
 • business Địa chỉ:
  Số 278, Đường Lam Sơn- Phường Đồng Tâm- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
 • mail Email:
  thuongpt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Ngành học
  Triết học
 • Năm tốt nghiệp
  2003
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: B2
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Triết học
 • Nơi đào tạo
  Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Năm cấp bằng
  2012
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • Năm cấp bằng
  2020
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chứng chỉ dạy tích hợp các môn Nguyên Lý Mác- Lênin, Chứng chỉ bồi dưỡng giảng dạy Đưởng lối cách mạng, chứng chỉ bồi dưỡng giảng dạy môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh, chứng chỉ Tin học ứng dụng, chứng chỉ Ngoại ngữ B2 khung Châu Âu, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 9/2003 đến 12/2007
  Khoa KHXH - Trường Cao đẳng Hóa chất Việt Trì, Phú Thọ (Nay là Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì)
  Giảng viên
 • 01/2008 đến 12/2012
  Khoa LLCT - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải
  Giảng viên
 • 01/2013 đến 5/2017
  Khoa LLCT - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng viên Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • 6/2017
  Khoa LLCT - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
  Giảng viên Tổ Nguyên lý Chủ nghĩa Mác - Lênin
Các hướng nghiên cứu quan tâm