Phùng Thị Thùy Dung

Phùng Thị Thùy Dung

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  21/08/1993
 • person_pin Giới tính:
  Nữ
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Phòng Đào tạo
 • mail Email:
  dungptt@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0974073461
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Ngành học
  Triết học
 • Năm tốt nghiệp
  2015
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Chưa có thông tin
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Hồ Chí Minh học
 • Nơi đào tạo
  Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 • Năm cấp bằng
  2018
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 2015-2016
  Phòng Đào tạo - Cơ sở Vĩnh Phúc
  Chuyên viên
 • 2016 - 2018
  Phòng Công tác sinh viên - Cơ sở Hà Nội
  Chuyên viên
 • 2018 - nay
  Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Chính trị - QPAN - GDTC
  Giảng viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm