Trần Ngọc Vũ

Trần Ngọc Vũ

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Khảo sát động lực học dẫn động thuỷ lực trên ôtô
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  "Đào tạo và giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường ở Trường Đại học công nghệ GTVT"
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Công tác quản lý HSSV theo học chế tín chỉ ở trường Đại học công nghệ GTVT
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2013
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Mô phỏng động học vùng tiếp xúc bánh xe - mặt đường biến dạng
  Tháng 5/2019
  Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Tháng 5/2019, ISSN: 0866-7056, tr. 60-65
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin