Trần Ngọc Vũ

Trần Ngọc Vũ

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  01/04/1965
 • person_pin Giới tính:
  Nam
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Khoa Cơ khí- Trường Đại học CNGTVT- 278 Đường Lam sơn- Đồng tâm- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Vĩnh Phúc
 • album Đơn vị:
  Khoa Cơ khí
 • mail Email:
  vutn@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  0904227802
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Tại chức
 • Nơi đào tạo
  Trường Đại học Bách Khoa Hà nội
 • Ngành học
  Cơ khí Ô tô
 • Năm tốt nghiệp
  2000
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Nga
  Mức độ: nghiên cứu
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Cơ khí ô tô
 • Nơi đào tạo
  Học viện kỹ thuật quân sự
 • Năm cấp bằng
  2007
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chưa có thông tin
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 1/1987-9/1999
  Trường trung học GTVT KVI
  Giáo viên thực hành
 • 10/1999- 9/2001
  Phòng Đào tạo -Trường Cao đẳng GTVT
  Giáo viên trung học- chuyên viên
 • 10/2001-4/2011
  Phòng đào tạo-trường Cao đẳng GTVT
  Giảng viên- chuyên viên
 • 6/2011-7/2012
  Phòng Thanh tra GD-Công tác HSSV Trường Đại học CNGTVT
  Giảng viên - chuyên viên
 • 8/2012-4/2015
  Phòng công tác HSSV- Trường Đại học CNGTVT
  Giảng viên chính- Phó trưởng phòng Công tác HSSV
 • 5/2012- nay
  Khoa Cơ khí- Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Giảng viên chính- Phó trưởng khoa Cơ khí
Các hướng nghiên cứu quan tâm