Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sỹ kinh tế

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Kinh tế vận tải

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng Logistics nhằm kết nối các tỉnh miền Trung
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2022
  Cấp Bộ
 • 2
  Nghiên cứu giải pháp phát triển chất lượng cán bộ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo của Bộ Giao thông vận tải trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2023
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • Chưa có thông tin
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Sách chuyên khảo: Cải cách hệ thống tiền tệ Indonesia và bài học kinh nghiệm.
  2015
  NXB Khoa học Xã hội
 • 2
  Sách chuyên khảo: Nâng cao công tác Quản trị khách hàng tại các doanh nghiệp du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
  2017
  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 3
  Giáo trình giảng dạy: Kinh tế xã hội các nước ASEAN.
  2017
  NXB Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh
 • 4
  Sách chuyên khảo: The relationship between government budget deficit and economic growth in the southeast asian region.
  2018
  NXB Đại học Quốc gia Hà nội
 • 5
  Sách chuyên khảo: Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường EU từ khi Việt Nam gia nhập WTO .
  2018
  NXB Đại học Quốc gia Hà nội
 • 6
  Sách chuyên khảo: Quan hệ Kinh tế quốc tế
  2021
  NXB Khoa học Xã hội
 • 7
  Giáo trình giảng dạy: Kinh tế quốc tế
  2021
  NXB Xây Dựng
 • 8
  Sách chuyên khảo: Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ
  2021
  NXB Khoa học Xã hội
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Phạm Tuấn Trung (Trường ĐH Lao động Xã hội)
  Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp logistics trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh hội nhập quốc tế
  Trình độ: Tiến sĩ
  2021 - 202x
 • 2
  Hoàng Trúc Linh (Trường đại học Ngoại thương)
  Những nhân tố tác động từ HNKTQT đến ngành nông nghiệp Việt Nam
  Trình độ: Tiến sĩ
  2022 ÷ 202X