Vũ Đức Tuấn

Vũ Đức Tuấn

Thạc sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Lý lịch sơ lược
 • perm_identity Ngày sinh:
  18/01/1989
 • person_pin Giới tính:
 • location_on Tỉnh/Thành phố:
  Hà Nội
 • business Địa chỉ:
  Số 54, Phố Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • invert_colors Cơ sở đào tạo:
  Hà Nội
 • album Đơn vị:
  Phòng Đào tạo
 • mail Email:
  tuanvd@utt.edu.vn
 • phone Điện thoại:
  Chưa có thông tin
Quá trình đào tạo
 • stars
  1. Đại học
 • Hệ đào tạo
  Chính quy
 • Nơi đào tạo
  Học viện Kỹ thuật Quân sự
 • Ngành học
  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Năm tốt nghiệp
  2013
 • Nước đào tạo
  Việt Nam
 • Bằng đại học 2
  Chưa có thông tin
 • Năm tốt nghiệp bằng 2
  Chưa có thông tin
 • stars
  3. Ngoại ngữ
 • 1. Tiếng Anh
  Mức độ: Thường xuyên
 • forum
  2. Sau đại học
 • Bằng thạc sĩ chuyên ngành
  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Nơi đào tạo
  Học viện Kỹ thuật Quân sự
 • Năm cấp bằng
  2016
 • Bằng tiến sĩ chuyên ngành
  Chưa có thông tin
 • Nơi đào tạo
  Chưa có thông tin
 • Năm cấp bằng
  Chưa có thông tin
 • Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất
  Chưa có thông tin
 • stars
  4. Chứng chỉ
 • Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm đào tạo đại học, Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, Chứng chỉ tiếng Anh B1, Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên.
Quá trình công tác chuyên môn
 • Thời gian
  Nơi công tác
  Công việc đảm nhận
 • 1/6/2014 – 15/12/2014
  Công ty tư vấn, triển khai công nghệ và xây dựng Mỏ - Địa chất (CODECO)
  Chuyên viên Trung tâm Laser và Môi trường
 • 13/4/2015 - 6/6/2016
  Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam
  Chuyên viên
 • 06/6/2016 - 06/9/2016
  Phòng Đào tạo- Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam
  Chuyên viên
 • 12/7/2016 - 06/9/2016
  Tổ Quản trị - Thiết bị, Phòng Hành chính - Quản trị - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam
  Chuyên viên
 • 06/9/2016 - nay
  Phòng Đào tạo- Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam
  Chuyên viên
Các hướng nghiên cứu quan tâm