Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát kì thi học kì I năm học 2016 - 2017