Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Công nghệ GTVT


Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Công nghệ GTVT

SỨ MẠNG, TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

+ Sứ mạng:

“Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải có sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển của ngành GTVT và của đất nước, phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới”.

+Tầm nhìn:

Tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đạt được những mục tiêu sau:

  • Xây dựng Trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải theo hướng ứng dụng,... Phấn đấu đến năm 2030, trở thành trường trọng điểm Quốc gia theo hướng ứng dụng, có một số ngành đạt trình độ ngang bằng với các trường đại học có uy tín trong nước và khu vực đào tạo về lĩnh vực giao thông vận tải.
  • Xây dựng Trường trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông vận tải,... Phấn đấu đến năm 2030, có 07 lĩnh vực có tầm ảnh hưởng ở Việt Nam và khu vực, gồm: Công nghệ Vật liệu - Mặt đường; Đường sắt - Metro; Kết cấu công trình; Cơ khí động lực; Logistics và vận tải đa phương thức; Ứng phó với biến đổi khí hậu và tác động môi trường GTVT; Quy hoạch, quản lý giao thông và giao thông thông minh (ITS). 
  • Xây dựng Trường trở thành trung tâm hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực GTVT, phát triển mô hình trường liên kết đào tạo với các trường đại học của Pháp theo định hướng ứng dụng; xây dựng mô hình hợp tác đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp để cung cấp cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam.

+ Giá trị cốt lõi:

Chất lượng - Uy tín - Hiệu quả - Phát triển bền vững

Đảm bảo CHẤT LƯỢNG đào tạo.
Khẳng định UY TÍN xã hội.
Nâng cao HIỆU QUẢ hoạt động.
PHÁT TRIỂN hài hòa, BỀN VỮNG.