Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020


Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020

Quỹ VINIF kính gửi tới Quý Trường thông báo chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2020 nhằm hỗ trợ các nhà khoa học Việt Nam thực hiện các dự án xuất sắc, có tầm ảnh hưởng lớn, với định hướng ứng dụng cùng phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại.

Hồ sơ đăng ký thực hiện dự án gồm Đơn đăng ký dự án (Mẫu VINIF-A-DDK), Thuyết minh dự án bằng tiếng anh (Mẫu VINIF-A-TMDA) và Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án nộp hồ sơ từ ngày 01/1/2020 đến 31/3/2020 qua email info@vinif.org và qua dịch vụ chuyển phát hồ sơ đến địa chỉ: Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VINBDI), Tầng 5, Tower 1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem tại các tài liệu, các biểu mẫu đính kèm và cổng thông tin của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF): www.vinif.org./.

File đính kèm