GCRF Call for proposals - Networking grant


GCRF Call for proposals - Networking grant

Phòng Khoa học Công nghệ xin trân trọng thông báo chương trình tài trợ của Quỹ GCRF về kết nối các nhà khoa học (Networking grants) của Vương quốc Anh và các nước đang phát triển.

-  Lĩnh vực nghiên cứu: tất cả các lĩnh vực

-  Yêu cầu về đối tác: 1 nhà khoa học đang làm việc ở một nước đang phát triển & 1 nhà khoa học đang làm việc tại Anh

-  Mức tài trợ: tối đa 25.000 Bảng/1 năm.

-  Hạn nộp hồ sơ: 10/9/2020.

Thông tin chi tiết về chương trình, xin mời xem tại đường link và file đính kèm: https://acmedsci.ac.uk/grants-and-schemes/grant-schemes/gcrf-networking-grants?utm_source=GCRF+Updates+List&utm_campaign=99891b22a9-Newton_funding_bulletin_28_11_2017_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b4ac484f43-99891b22a9-101030989

File đính kèm