Lịch công tác tuần 11 năm 2014 (từ 10/03 đến16/03)


Lịch công tác tuần 11 năm 2014 (từ 10/03 đến16/03)

Lịch công tác tuần 10 năm 2014

TUẦN 11 THEO NĂM 2014

TUẦN 31 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 10/03/2014 đến ngày 16/03/2014)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

10/03

Sáng

   

Chiều

13h00

Nội dung : Hội nghị giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014.

Địa điểm : Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Hà Nội.

Thành phần : Toàn thể CB-GV cơ sở Hà Nội

Hiệu trưởng

Thứ Ba

11/03

Sáng

8h30

 

 

 

 

 

8h00

 

Nội dung : Hội nghị giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014.

Địa điểm : Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên.

Thành phần : Toàn thể CB-GV cơ sở Vĩnh Yên.

PHT. Trần Quang Dũng

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải bộ

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Chiều

14h00

 

 

14h00

 

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải bộ

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Nội dung : Hội nghị giới thiệu và bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 13 năm 2014.

Địa điểm : Hội trường lớn Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.

Thành phần : Toàn thể CB-GV cơ sở Thái Nguyên.

PHT. Trần Quang Dũng

Thứ Tư

12/03

Sáng

8h00

Nội dung : Làm việc với Khoa công trình về khai thác Phòng thí nghiệm thuộc dự án JICA

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Thành phần : P.KHCN-HTQT (Ô.Trinh, Ô.Hiếu, Ô.Hải); Lãnh đạo Khoa công trình Phòng thí nghiệm.

PHT.

Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

14h00

Nội dung : Họp triển khai đề xuất đề tài NCKH cấp bộ năm 2015 Khoa Công trình.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : HĐKH khoa, Lãnh đạo khoa Công trình, Bộ môn, Các tiến sỹ trong khoa.

Trưởng Khoa Công trình

Thứ Năm13/03

Sáng

8h00

 

 

 

 

8h30

 

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải sắt

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Nội dung : Làm việc với Bộ môn Cơ sở kỹ thuật.

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : Lãnh đạo P.Đào tạo, P. ĐBCL; Bộ môn CSKT (cả 3 cơ sở đào tạo).

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Chiều

14h00

 

 

 

14h00

 

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải sắt

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Nội dung : Họp hội đồng xét tặng danh hiệu NDND, NGƯT (bỏ phiếu sơ duyệt)

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Thành phần : Các thành viên hội đồng.

Chủ tịch hội đồng

Thứ Sáu

14/03

Sáng

8h30

Nội dung : Hội thảo khoa học : “Hệ số sức kháng khi thiết kế móng cọc theo phương pháp LRFD ở Việt Nam”.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.

Thành phần : Các Phó hiệu trưởng; P.KHCN-HTQT; Lãnh đạo khoa, lãnh đạo bộ môn, giảng viên và sinh viên khoa Công trình.

Báo cáo viên : GS. Nien-Yin Chang - Đại học Colorado, Denver (Mỹ). 

Hiệu trưởng

Chiều

14h00

 

 

 

 

 

 

14h00

Nội dung : Họp xây dựng dự án JICA giai đoạn 2.

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Thành phần : P.KHCN-HTQT (Ô.Trinh, Ô.Hiếu); Lãnh đạo khoa Công trình, Hội đồng khoa Khoa công trình, các giảng viên được phân công báo cáo về học phần.

PHT.

Vũ Ngọc Khiêm

Nội dung : Họp xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 63 Hệ đại học liên thông.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.

Thành phần : P. Đào tạo (Ô.Lâm, B.Hạnh, Ô.Dũng); Khoa đào tạo tại chức; Phòng CTHSSV (Ô.Quang).

PHT.

Nguyễn Hoàng Long

Thứ Bảy

15/03

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

16/03

Sáng

   

Chiều

   
 

Ghi chú : Kể từ ngày 17/02/2014, Nhà trường sẽ không thông báo mời họp qua sổ họp. Yêu cầu các đơn vị theo dõi Lịch công tác trên website http://utt.edu.vn.

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

 
File đính kèm