Lịch công tác tuần 12 năm 2014 (từ 17/03 đến 23/03)


Lịch công tác tuần 12 năm 2014 (từ 17/03 đến 23/03)

Lịch công tác tuần 12 năm 2014

TUẦN 12 THEO NĂM 2014

TUẦN 32 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 17/03/2014 đến ngày 23/03/2014)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

17/03

Sáng

   

Chiều

14h00

Nội dung : Họp Ban quản lý dự án ODA chuẩn bị cho hội thảo; Họp JCC

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : BQL dự án ODA; Khoa công trình (B. Hương, Ô. Trần Thanh Hà).

PHT.

Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Ba

18/03

Sáng

8h00

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải sắt

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Chiều

14h00

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải sắt

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Thứ Tư

19/03

Sáng

Nội dung : Họp lấy ý kiến về công tác xã hội hóa đào tạo lái xe trong Nhà trường.

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : Lãnh đạo Trung tâm đào tạo lái xe; Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng HC-QT; Phòng TCCB; Phòng đào tạo.

PHT.

Trần Quang Dũng

Chiều

14h00

 

 

 

 

19h00

Nội dung : Họp lấy ý kiến về quy định viết giáo trình bài giảng, quy định về hoạt động khoa học công nghệ.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : Các Phó hiệu trưởng; Lãnh đạo các đơn vị; các tiến sỹ trong trường.

PHT.

Vũ Ngọc Khiêm

Nội dung : Chương trình nhạc hội “Sắc màu tuổi trẻ” chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

Địa điểm : Hội trường lớn cơ sở đào tạo Hà Nội.

 

Thứ Năm20/03

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Sáu

21/03

Sáng

8h30

 

 

 

 

8h30

 

 

 

 

Nội dung : Hội thảo ứng dụng công nghệ Bê tông nhựa rỗng vào xây dựng mặt đường cao tốc ở Việt Nam

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); Lãnh đạo, giảng viên và sinh viên khoa công trình.

PHT.

Vũ Ngọc Khiêm

Nội dung : Hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

Địa điểm : Hội trường 4A Thành Ủy Hà Nội, số 1 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Thành phần : Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; UV BTV Đảng ủy; Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy; VP Đảng ủy.

Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Chiều

   

Thứ Bảy

22/03

Cả ngày

Nội dung : Hội thao, hội diễn cấp trường kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

Địa điểm : Cơ sở đào tạo Thái Nguyên

 

Chủ nhật

23/03

Sáng

Nội dung : Hội thao, hội diễn cấp trường kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

Địa điểm : Cơ sở đào tạo Thái Nguyên.

 

Chiều

   
 
 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện