Lịch công tác tuần 13 năm 2014 (từ 24/03 đến 30/03)

TUẦN 13 THEO NĂM 2014

TUẦN 33 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 24/03/2014 đến ngày 30/03/2014)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

24/03

Sáng

   

Chiều

14h00

Nội dung : Họp hội đồng bỏ phiếu tán thành đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : Các thành viên trong hội đồng.

Chủ tịch hội đồng

Thứ Ba

25/03

Sáng

8h00

 

 

 

9h00

 

 

 

 

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải sắt

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Nội dung : Tiếp và làm việc với trường Đại học quốc lập liên hiệp Đài Loan

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long; Ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); Ô.Lâm (P.Đào tạo); Ô.Quang Anh (Khoa cơ khí); Ô.Thanh (Khoa CNTT); B.Lê (Khoa KTVT); B.Hương (Khoa công trình).

PHT. Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

14h00

 

 

14h00

 

 

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải sắt

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Nội dung : Họp Nhóm thực hiện đề tài Không khí sạch Châu Á.

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : Nhóm thực hiện đề tài

PHT. Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Tư

26/03

Sáng

9h00

Nội dung : Họp Nhóm tư vấn dự án JICA (CG).

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Ô.Trinh(P.KHCT-HTQT); B.Hương (Khoa Công trình); Các thành viên nhóm tư vấn.

PHT. Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

14h00

Nội dung : Họp lấy ý kiến về Quy chế chi tiêu nội bộ.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TN; Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung Tâm, Bộ môn trực thuộc.

Hiệu trưởng

Thứ Năm27/03

Sáng

8h00

Nội dung : Họp bảo vệ đề cương chi tiết học phần ngành Máy tàu thủy.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long, PHT. Vũ Ngọc Khiêm, lãnh đạo Khoa Cơ khí; Bộ môn Máy tàu thủy; đ/c Ngô Hắc Hùng (ĐBCL)

Hiệu trưởng

Chiều

14h00

Nội dung : Họp bảo vệ đề cương chi tiết học phần ngành Máy tàu thủy.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long, PHT. Vũ Ngọc Khiêm, lãnh đạo Khoa Cơ khí; Bộ môn Máy tàu thủy; đ/c Ngô Hắc Hùng (ĐBCL)

Hiệu trưởng

Thứ Sáu

28/03

Sáng

8h00

Nội dung : Hội thảo lần 2 về tăng cường năng lực đào tạo đáp ứng yêu cầu về Công nghệ xây dựng đường bộ cao tốc ở Việt Nam

Địa điểm : Hội trường Tầng 4 Thư viện

Thành phần : PHT. Vũ Ngọc Khiêm, PHT. Nguyễn Hoàng Long; PHT. Đào Văn Đông; Ô.Trinh(P.KHCN-HTQT); Cán bộ đối tác và giảng viên khoa Công trình; đại biểu khách mời; các doanh nghiệp xây dựng ở Việt Nam và Nhật Bản.

PHT. Vũ Ngọc Khiêm

Chiều

   

Thứ Bảy

29/03

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

30/03

Sáng

   

Chiều

   
 
 

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

 
File đính kèm
Share on facebook