Lịch công tác tuần 14 năm 2014 (từ 31/03 đến 06/04)

Lịch công tác tuần 14 năm 2014

TUẦN 14 THEO NĂM 2014

TUẦN 34 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 31/03/2014 đến ngày 06/04/2014)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

31/03

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Ba

01/04

Sáng

8h00

   

Chiều

14h00

Nội dung: Họp xét giáo đồ án tốt nghiệp cho 2 lớp liên thông, tại chức khóa 63

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : Phòng đào tạo, Khoa đào tạo tại chức, Phòng Công tác HSSV (Ô. Quang).

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Thứ Tư

02/04

Sáng

9h00

Nội dung : Họp Ban điều phối chung dự án JICA (JCC).

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : PHT. Vũ Ngọc Khiêm; PHT. Nguyễn Hoàng Long; Ô.Trinh(P.KHCT-HTQT); B.Hương (K.Công trình); Các thành viên Ban điều phối.

Hiệu trưởng

Chiều

15h00

Nội dung : Tiếp và làm việc với đoàn Quân sự Quận Thanh Xuân về phúc tra công tác Quốc phòng quân sự địa phương năm 2014

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : B.Thanh (P.TCCB); Ô.Lâm (P.Đào tạo); Ô.Sự (P.HC-QT) và các đồng chí trong BCH quân sự trường.

PHT. Trần Quang Dũng

Thứ Năm03/04

Sáng

8h00

Nội dung : Họp lấy ý kiến về các văn bản pháp quy liên quan đến công tác học sinh, sinh viên

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : P.CTHSSV (Ô.Quang, B.Nhung); P.Đào tạo (Ô.Lâm, B.Hạnh); P.TCCB (B.Thanh, Ô.Hinh); P.ĐBCLĐT (Ô.Thế Anh); P.TC-KT (B.Thủy); P.HC-QT(Ô.Sự); P.KHCN-HTQT(Ô.Trinh); P.TTGD (Ô.Nguyên).

PHT. Đào Văn Đông

Chiều

   

Thứ Sáu

04/04

Sáng

   

Chiều

   

Thứ Bảy

05/04

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

06/04

Sáng

   

Chiều

   
 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

 
File đính kèm
Share on facebook