Lịch công tác tuần 15 năm 2014 (từ 07/04 đến 13/04)

TUẦN 15 THEO NĂM 2014

TUẦN 35 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 07/04/2014 đến ngày 13/04/2014)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

07/04

Sáng

 

 

Chiều
14h00

 

Nội dung : Họp thường vụ Đảng ủy và Ban giám hiệu

Địa điểm : Phòng khách Ban Giám hiệu

Thành phần : Ban Giám hiệu, các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy.

 Hiệu trưởng

Thứ Ba

08/04

Sáng

8h00

Nội dung: Họp Đảng ủy

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ

Bí thư Đảng ủy

Chiều

14h00

Nội dung: Họp giao ban toàn trường

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : Lãnh đạo các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn, Trưởng các bộ môn thuộc khoa chuyên môn; Cơ sở Thái Nguyên (Giám đốc, Phó Giám đốc cơ sở, Trưởng các phòng chức năng);

Hiệu trưởng

Thứ Tư

09/04

Cả ngày

Nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (Âm lịch)

 

Thứ Năm 10/04

Sáng

8h00

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Chuyên ngành CNKT Cơ khí đầu máy toa xe.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Ô.Quang Anh (Khoa Cơ khí); Bộ môn Đầu máy toa xe; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng).

Hiệu trưởng

Chiều

14h00

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Chuyên ngành CNKT Cơ khí đầu máy toa xe.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Ô.Quang Anh (Khoa Cơ khí); Bộ môn Đầu máy toa xe; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng).

Hiệu trưởng

Thứ Sáu

11/04

Sáng

8h00

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành Vận tải sắt bộ

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Lãnh đạo Khoa KTVT; Bộ môn Vận tải sắt bộ; P.ĐBCL (đ/c Ngô Hắc Hùng; đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Chiều

14h00

Nội dung : Họp đề cương chi tiết học phần Ngành CNKT Xây dựng Cầu và Kinh tế xây dựng.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; B.Hương (K.Công trình); Bộ môn Cầu; Bộ môn Kinh tế xây dựng; P.ĐBCL (đ/c Nguyễn Thị Úy).

Hiệu trưởng

Thứ Bảy

12/04

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

13/04

Sáng

   

Chiều

   
 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

 
File đính kèm
Share on facebook