Lịch công tác tuần 16 năm 2014 (từ 14/04 đến 20/04)

Lịch công tác tuần 16 năm 2014

TUẦN 16 THEO NĂM 2014

TUẦN 36 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 14/04/2014 đến ngày 20/04/2014)

 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

14/04

Sáng

9h00

 

Nội dung: Họp giao ban tại cơ sở đào tạo Vĩnh Yên

Địa điểm: Phòng họp Hội trường tầng 2 Nhà làm việc

Thành phần: Các Bộ môn, Phòng, Ban cơ sở Vĩnh Yên; B. Thanh (P.TCCB).

Hiệu trưởng

Chiều

   

Thứ Ba

15/04

Sáng

   

Chiều

14h00

Nội dung: Họp đề cương Ngành CNKT Điện tử, truyền thông và Hệ thống thông tin.

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long; Khoa CNTT (Ô.Thanh, Ô.Hoàng Anh, Ô. Giang); Bộ môn Điện, Điện tử; Bộ môn Tin học chuyên ngành.

Hiệu trưởng

Thứ Tư

16/04

Sáng

 

 

Chiều

15h00

Nội dung: Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2014.

Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần: Ban Giám hiệu; Ô.Lâm(P.Đào tạo); Ô.Tô Bình (TT.CNCK); B.Thuỷ(P.TC-KT); Ô.Bằng (CSĐT. Vĩnh Yên); Ô.Hoà(CSĐT.Thái Nguyên); Ô.Thế Anh(P.ĐBCL); Ô.Sự (P.HC-QT);Ban thư ký; Ban thanh tra.

Hiệu trưởng

Thứ Năm 17/04

Sáng

8h00

Nội dung : Họp triển khai kế hoạch Giao lưu giữa Nhà trường, Doanh nghiệp và sinh viên Khoa Công trình.

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long; Ô.Quang(P.CTHSSV); Ô.Lâm(P.Đào tạo); Ô.Thế Anh(P.ĐBCL); Ô.Trinh(P.KHCN-HTQT); Ô.Sự(P.HC-QT);Lãnh đạo khoa Công trình;

PHT.

Đào Văn Đông

Chiều

15h00

Nội dung : Họp thẩm định nghiệm thu giáo trình giảng dạy hệ Đại học.

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Thành phần : Khoa Công trình (TS. Ngô Thị Thanh Hương, TS. Phạm Quốc Doanh, TS.Nguyễn Kiên Quyết); Ths. Phạm Đức Tấn (Khoa KTVT); giảng viên Khoa Công trình.

Hiệu trưởng

Thứ Sáu

18/04

Sáng

8h00

Nội dung: Họp hội đồng bình xét GVCN

Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần: Các uỷ viên Hội đồng; Trưởng các khoa chuyên ngành và CB quản lý học sinh sinh viên.

8h00 – 9h30 : Khoa Công trình

9h30 – 10h30 : Khoa Kinh tế vận tải

10h30 – 11h00 : Khoa Cơ khí

11h00 – 11h45 : Khoa Công nghệ thông tin.

PHT. Đào Văn Đông

Chiều

13h00

Nội dung : Hội nghị các bên liên quan lần thứ 2 về nghiên cứu dự thảo tiêu chuẩn khí thải mới và lộ trình thực hiện đôi với các PTGTCGĐB lắp động cơ Diesel đang lưu hành tại Việt Nam

Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.

Thành phần: Ô.Trinh (P.KHCN-HTQT); Phòng KHCN-HTQT; các thành viên tổ công tác; đại diện trung tâm không khí sạch Châu Á; lãnh đạo Vụ Môi trường- Bộ GTVT;

PHT. Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Bảy

19/04

Sáng

   

Chiều

   

Chủ nhật

20/04

Sáng

   

Chiều

   
 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đỗ Ngọc Viện

 
Share on facebook