Lịch công tác tuần 18 năm 2014 (từ 28/04 đến 04/05)

TUẦN 18 THEO NĂM 2014

TUẦN 38 THEO NĂM HỌC 2013-2014

LỊCH CÔNG TÁC

 (Từ ngày 28/04/2014 đến ngày 04/05/2014)

 
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai

28/04

Sáng

8h00

Nội dung: Họp đề cương đồ án tốt nghiệp Ngành CNKT Kiểm tra chất lượng cầu đường bộ cho Hệ cao đẳng chính quy Khoá 62

Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần: PHT. Nguyễn Hoàng Long; B.Hương (Khoa Công trình); Ô.Thắng (Bộ môn Cầu); Ô. Khoa (Bộ môn Đường); Ô.Minh (P.Đào tạo).

Hiệu trưởng

Chiều

14h00

Nội dung : Họp cán bộ đối tác và Ban quản lý dự án ODA.

Địa điểm : Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3

Thành phần : PHT. Nguyễn Hoàng Long;Phòng KHCN-HTQT (Ô.Trinh, Ô.Hiếu); B.Thuỷ (Phòng TC-KT); Khoa Công trình (B.Hương, Ô. Hà); Toàn bộ đối tác là giảng viên của danh sách 1 và danh sách 2.

PHT.

Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Ba

29/04

Sáng

8h00

Nội dung : Họp triển khai công tác học sinh sinh viên

Địa điểm : Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1

Thành phần : Phòng CTHSSV; B.Thanh (P.TCCB); Ô.Hoàng Anh (Đoàn TN);

PHT. Đào Văn Đông

Chiều

   

Thứ Tư

30/04

Sáng

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2014

 

Chiều

 

Thứ Năm 01/05

Sáng

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2014

 

Chiều

 

Thứ Sáu

02/05

Sáng

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2014

 

Chiều

 

Thứ Bảy

03/05

Sáng

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2014

 

Chiều

 

Chủ nhật

04/05

Sáng

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2014

 

Chiều

 
 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

TS. Đỗ Ngọc Viện

 
 
Share on facebook